Tổ chức phong trào thi đua phát huy sáng kiến kinh nghiệm và đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2019

Số văn bản: 

149

Ký hiệu văn bản: 

149/KH - UBND

Ngày ban hành: 

10/07/2019

Người ký: 

Nguyễn Thị Thịnh

Ban chấp hành: 

  • Phường

Trích yếu: 

Tổ chức phong trào thi đua phát huy sáng kiến kinh nghiệm và đẩy mạnh Cải cách hành chính năm 2019

Lĩnh vực: 

  • Cải cách hành chính

Chủng loại văn bản: 

  • Thông báo

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: