Công tác quản lý đô thị phường Phú Lãm tháng 5 năm 2020

Thực hiện Chương trình số 04-CTr/QU ngày 04/4/2016 của Quận ủy Hà Đông về “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị và quản lý, sử dụng đất đai” trên địa bàn phường Phú Lãm giai đoạn 2016-2020; KÕ ho¹ch sè 57/KH – UBND về việc tổ chức ra quân giải quyết TTCC – TTĐT – TTATGT đảm bảo đường thông, hè thoáng, trật tự mỹ quan đô thị và Kế hoạch số 01/KH – BCĐ 197 về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn phường Phú Lãm. UBND phường đã chỉ đạo các lực lượng tiến hành ra quân kiểm tra giải tỏa lòng đường, vỉa hè, tổ chức cho các hộ ký cam kết không kinh doanh lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh gây cản trở giao thông và mỹ quan đô thị. Trong quá trình thực hiện khi các tổ chức, cá nhân vi phạm thì kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở, chấn chỉnh nên tình hình trật tự đô thị trên địa bàn phường được đảm bảo.

Trong tháng 5 năm 2020 trên địa bàn phường  Phú Lãm có 23 công trình khởi công xây dựng. Tất cả các công trình xây dựng đều có giấy phép xây dựng, không có công trình xây dựng vi phạm trái phép trên đất công, đất nông nghiệp. Các thành viên trong Tổ QLTTXD ĐT luôn bám sát các công trình xây dựng thuộc địa bàn mình quản lý, phối hợp với Đội quản lý xây dựng đô thị quận Hà Đông phụ trách phường thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các hộ xây dựng trên địa bàn chấp hành tốt các quy định trong xây dựng, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường đô thị.

Ngày 20 tháng 5 năm 2020 Tổ công tác của phường đã phối hợp với Đội quản lý xây dựng đô thị quận Hà Đông tiến hành kiểm tra hiện trạng công trình đang xây dựng của hộ gia đình ông Trần Văn Dũng, tại tổ dân phố 8 phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Thực hiện: 

Tổ QLĐT phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức