CV V/v Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn phường Phú Lãm

Văn bản V/v Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn phường Phú Lãm

Thực hiện: 

Vũ Thị Huệ

Viết bình luận