Hội Phụ Nữ

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ HỘI LHPN PHƯỜNG

 

- Năm 1945 là Hội phụ nữ cứu quốc xã thuộc chính quyền cách mạng lâm thời

- Từ  năm 1957 đến nay là Hội LHPN Việt Nam

- Tháng 3/2016 Hội LHPN đại hội lần thứ XXII - Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội có trên 1100 hội viên đang sinh hoạt tại 10 chi hội (9 chi hội TDP, 01 chi hội cơ quan)

+ Có 15 chị trong Ban chấp hành – 05 Ban thường vụ - 01 chủ tịch - 01 phó chủ tịch. (có 08 đảng viên – 06 có bằng Đại học – 01 có bằng cao đẳng).

+ Hội có 03 chị là Đảng ủy viên, 07 chị tham gia đại biểu HĐND phường. 

+ Hội có 106 cán bộ chi hội – 205 hội viên nòng cốt.

+ Có 13 CLB VHVN-TDTT – gia đình hạnh phúc…

Hàng năm có 100% cán bộ hội viên đăng ký các phong trào thi đua của Hội  “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”, xây dựng gia đình “5 không – 3 sạch” . thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội.

- Về công tác “tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc”: Hội đã phối hợp tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt các tiêu chí thi đua như tiêu chí “6 không” trong công tác quản lý đô thị, “7 nhớ” khi tham gia giao thông, “4 tránh” trong công tác DSKHHGĐ. Tham gia các hoạt động bảo vệ giữ gìn ANTT-ATXH trên địa bàn, vận động cán bộ hội viên thực hiện tốt việc cưới, việc tang văn minh . Thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ các hoạt động từ thiện…

- Về công tác “Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường”: Hội đã phối hợp tham gia giới thiệu tư vấn việc làm cho trên 300 hội viên và con em hội viên trong toàn phường. Phối hợp với NHCSXH cho 165 hội viên vay với số vốn trên 5 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Vận động hội viên tham gia nguồn vốn tiết kiệm tại chi với số tiền: trên 500 triệu đồng.

Hội đã tổ chức nhiều hoạt động về tổng vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt, phòng chống dịch bệnh diệt bọ gậy, hội quản lý 14 đoạn đường tự quản tại các TDP, không có rác thải tồn đọng.

 - Về công tác “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân”.

  Hàng năm hội phát triển hội viên tăng 0,2% so với năm trước, các chi hội sinh hoạt 3 tháng 1 lần, BTV - Ban chấp hành họp 1 tháng 1 lần ( có việc đột xuất triệu tập họp bất thường) Hội xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chị em trong BCH. Có 03 chị là đảng ủy viên, 07 chị là đại biểu HĐND phường. Từ phường tới các chi hội thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phối hợp với UBMTTQ – các đoàn thể tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia các hoạt động hòa giải, giải quyết đơn thư.

           Hội LHPN phường được Đảng ủy phường đánh giá là một tổ chức hội vững mạnh có nhiều thành tích trong công việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 07 năm liền Hội được Hội LHPN thành phố tặng Bằng khen và được nhiều giấy khen của quận và phường.

Xem thêm tin tức