Quá trình chỉ đạo giải quyết đối với trường hợp công trình xây dựng của ông Đào Trọng Quynh ở Tổ dân phố 9, phường Phú Lãm

Nhằm tiếp tục thực hiện nội dung Chương trình 04 của Quận ủy Hà Đông về tăng cường công tác quản lý đô thị, đặc biệt là siết chặt kỷ cương đảm bảo không để vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng, đặc biệt là tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. UBND phường Phú Lãm đã tập trung chỉ đạo các ngành, bộ phận, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình quản lý công tác trật tự xây dựng trên địa bàn phường.

Trong thời gian qua, trên địa bàn phường có 01 công trình nhà cấp 4 đề nghị xin khôi phục và cải tạo sửa chữa, diện tích khoảng 38,3m2 của ông Đào Trọng Quynh tại địa chỉ: số nhà 63, khu đường tàu thuộc Tổ dân phố 9, phường Phú Lãm (Trước ngày 01/02/2018, thời điểm chưa bàn giao về phường Phú Lãm là địa chỉ thuộc khu Đồng Thuần, tổ dân phố 1, phường Phú Lương).

Đây là công trình xây dựng đã tồn tại cũ trên đất nông nghiệp từ thời điểm trước khi chuyển địa giới về phường Phú Lãm quản lý. Do vậy, UBND phường đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiến hành lập hồ sơ, phổ biến quán triệt tới gia đình các quy định về quản lý trật tự xây dựng; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Hiện trạng xuống cấp của công trình

Hiện trạng vi phạm của công trình

Cụ thể diễn biến quá trình thực hiện đối với công trình nêu trên được báo cáo chi tiết tại văn bản số 308/UBND-QLĐT ngày 25/8/2018 của UBND phường. Xem chi tiết văn bản tại đây.

Thực hiện: 

Bộ phận VHTT phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức