Thông Báo Của UBND

Tên thông báo Ngày hiệu lực
Thông báo kết quả giải quyết THHC tháng 6 01/06/2020
Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 6 của Ủy ban nhân dân 01/06/2020
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI HỒ SƠ, TRÌNH TỰ TIẾP NHẬN HỒ SƠ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 1955/QĐ-UBND NGÀY 12/5/2020 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Thông báo Niêm yết công khai hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất
Thông báo v/v tiếp nhận hồ sơ đối tượng người lao động theo Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội v/v Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Thông báo tổ chức tiếp nhận đơn đề nghị hỗ trợ đối với các cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm đề nghị Nhà nước hỗ trợ 09/05/2020
Thông báo Niêm yết công khai ds cá nhân kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, TNCN được Chi cục thuế quận Hà Đông phê duyệt ngày 17/01/2020 08/05/2020
Thông báo Niêm yết công khai danh sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 29/04/2020
Thông báo chương trình, công tác tháng 5 01/05/2020
Thông báo Kết quả giải quyết TTHC tháng 5 02/05/2020
Thông báo Nghỉ Lễ 30 /4 và Mồng 01/5 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 27/04/2020
thông báo niêm yết công khai số 150/TB-UBND của UBND phường Phú Lãm ngày 23/4/2020 vv niêm yết công khai danh sách hộ gia đình khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, đề nghị UBND phường hỗ trợ. 23/04/2020
Thông báo lịch Tiếp công dân tháng 5 01/05/2020
Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Hà Đông 15/04/2020
Thông báo chương trình, công tác tháng 4 - 2020 06/04/2020
Thông báo lịch trực tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian phòng chống dịch COVID 19 02/04/2020
Thông báo tạm dừng tiếp công dân, tiếp nhận đơn trực tiếp tại trụ sở UBND phường 02/04/2020
Kết quả giải quyết TTHC tháng 4 01/04/2020
Thông báo về nghỉ ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Bộ phận Một cửa phường 02/04/2020
Thông báo lịch Tiếp công dân tháng 4 01/04/2020

Trang