Tuyên truyền Hội thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng dân phòng